นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์
ผู้อำนวยกรโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
ประวัติโรงเรียน
 

                  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  นครราชสีมา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ 2501   เดิมตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนอัษฎางค์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีนายถาวร  สมบูรณ์วงค์ เป็นผู้จัดการ  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต่อมาในปี พ.ศ 2508  นายรัตน์  ตันฑะวรรธนะ ได้ถึงแก่กรรม คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ นายถาวร  สมบูรณ์วงค์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาววราภรณ์   สมบูรณ์วงค์ เป็นผู้จัดการ และนางอารมณ์ รักษาสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ต่อมา นางอารมณ์ รักษาสุวรรณ  ได้ลาออก คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ต่อมา โรงเรียนได้ถูกไฟไหม้  ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ2533  จึงได้ย้ายมาซื้อสิทธิ์การเช่า โรงเรียนศิริวิทยากรเดิม  มาเป็นโรงเรียนรวมมิตรวิทยา  และมีนายถาวร  สมบูรณ์วงค์  เป็นเจ้าของโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ในปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่ปี พ.ศ2533  ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน 620 คน โดยมีนายถาวร สมบูรณ์วงค์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  และต่อมา นายถาวร สมบูรณ์วงค์  ได้โอนสิทธิ์ผู้รับใบอนุญาตให้แก่ นางวราภรณ์ รื่นระเริงศักดิ์  เมื่อวันที่ 27  กันยายน พ.ศ. 2553


 
 

 
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
  สถิติเดือนนี้ 643 คน
 สถิติปีนี้ 14379 คน
 สถิติทั้งหมด  97335 คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-12


โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
90 ถนนประจักษ์  ตำบลในเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 242458   อีเมล์ :
[email protected]