นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์
ผู้อำนวยกรโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าส่วนงานต่างๆ
 

นางศรีสะอาด  บุญเลิศรบ
หัวหน้างานทะเบียน
  นางสุนันท์  บารมี
หัวหน้างานบัญชีการเงิน
     

 

นางสาวประมวลทรัพย์  จงดี
หัวหน้างานพัสดุ

 

นางรุ่งอรุณ  สุขศรีวงษ์
หัวหน้างานธุรการ

     

 

นายอาณัติ  ศรีอารยวิจิตร
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
  นายสมพงษ์  ขอสินกลาง
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

 
 
 

 
 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
  สถิติเดือนนี้ 665 คน
 สถิติปีนี้ 14401 คน
 สถิติทั้งหมด  97357 คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-12


โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
90 ถนนประจักษ์  ตำบลในเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 242458   อีเมล์ :
[email protected]