นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์
ผู้อำนวยกรโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
 


ปรัชญาโรงเรียน
รู้วิชา  คิดหาเหตุผล  ฝึกฝน  ปฏิบัติ


เอกลักษณ์
สะอาด  มีคุณภาพ

สะอาด          หมายถึง อาณาบริเวณทั่วทั้งโรงเรียนมีความสะอาดเป็น
           ระเบียบ ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่การเรียนรู้
มีคุณภาพ      หมายถึง  โรงเรียนรวมมิตรวิทยามีการจัดการที่เป็นระบบที่
เน้นที่การจัดการเรียนการสอน  และการดูแลนักเรียน
  อย่างทั่วถึงที่คุณภาพและประสิทธิภาพ


อัตลักษณ์
มารยาทดี  มีความเพียร  เรียนรู้วินัย  ใจมั่นคุณธรรม

มารยาทดี       หมายถึง นักเรียนและบุคลาการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา เป็นผู้ที่                                        มีกริยา วาจา จิตใจ และร่างกายที่สุภาพงดงามและ                                          สะอาด

มีความเพียร    หมายถึง นักเรียนและบุคลาการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา เป็นผู้ที่                                          มีความตั้งมั่น และมีความอดทนต่อความยากลำบาก

เรียนรู้วินัย      หมายถึง นักเรียนและบุคลาการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา เป็นผู้ที่                                          มีระเบียบและวินัย

ใจมั่นคุณธรรม หมายถึง นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรวมมิตรวิทยา เป็นผู้มี                                            จริยธรรม คุณธรรม อย่างมั่นคงและแน่วแน่


 
 

 
 สถิติวันนี้ 24 คน
 สถิติเมื่อวาน 114 คน
  สถิติเดือนนี้ 4462 คน
 สถิติปีนี้ 6749 คน
 สถิติทั้งหมด  89705 คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-12


โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
90 ถนนประจักษ์  ตำบลในเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 242458   อีเมล์ :
[email protected]