นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์
ผู้อำนวยกรโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระฯ
 

นางสาววิภาวรรณ  แดนขุนทด
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นายกฤษศักดิ์  ไชยศร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

     

 

นางผุสดี  เหล่าแสง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวกฤติกา  เกื้อนพกุล
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

     

 

นางสาวเพ็ญนภา  อาจพินิจ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นายณรงค์  แสนเส็ง
กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
     

 

 

นางชุติมา  ไพบูลย์
กลุ่มสาระศิลปะ
  นายวีรยุทธ  จุลโสม
กลุ่มสาระการงานอาชีพ


 
 

 
 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
  สถิติเดือนนี้ 656 คน
 สถิติปีนี้ 14392 คน
 สถิติทั้งหมด  97348 คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-12


โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
90 ถนนประจักษ์  ตำบลในเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 242458   อีเมล์ :
[email protected]